chuyện phụ nữ rss chuyện phụ nữ
Phụ nữ sướng hay khổ là do chồng?

Sáng sớm, mở Facebook lướt NewFeed chợt nhìn thấy câu này: Phụ nữ sướng hay khổ…hơn nhau ở tấm chồng. Chị bạn tui lấy chồng khá trễ. Gần tuổi băm gặp một anh trai vừa xấu, vừa nghèo chịucưới nên mừng húm lấy cho xong. Cuộc hôn nhân không tình yêu nên cũng không hạnh phúc. Chồng gia trưởng, độc đoán, bạo hành tinh thần chị suốt 20 năm. Ngưỡng chịu đựng của chị khá tốt nên...