chợ Tết rss chợ Tết
Về quê đi chợ Tết

Tôi muốn về  quê dịp Tết này Ngày Xuân đi chợ nhấp men cay, Rượu làng Vân * ủ ,dành đợi Tết Uống một lần mãi vẫn thèm say... Say bởi duyên quê,say men nồng... Say cô thôn nữ thắt lưng ong, Yếm đào hờ hững buông trễ nải... Ai nói không say...?Chỉ dối lòng... Tôi muốn hòa mình giữa chợ đông Ngắm người mua ,bán tính tiền nong... Chợ quê đắt ,rẻ thì nài bớt, Chẳng ai gian...