chính trị thế giới rss chính trị thế giới
G7:  Vĩnh viễn cấm cửa thành viên thứ tám vì vi phạm luật pháp quốc tế.

   Nói chuyện với Putin. Có thể bàn chuyện với chủ nhân của điện Kremlin, nhưng không phải ở cấp bình đẳng  mà ở trên phương diện như với người ngoài. Người đứng đầu của Bộ trưởng Ngoại giao Đức tái khẳng định khả năng quay trở lại của nước Nga của Putin vào "Nhóm G7", thành thành  viên thứ tám - mặc dù trên thực tế, thủ tướng Liên bang Merkel tuyên bố rõ ràng...