chìm phà Sewol rss chìm phà Sewol
Tiền bạc trong chính trường Hàn Quốc

Ở những nước mà bầu bán mang tính quyết định trong cuộc cạnh tranh giành quyền lãnh đạo, các đảng phái và chính khách cần tiền bạc tài trợ như “con cá sống vì nước”. Ngược lại, các đảng phái cùng chính khách một khi đắc cử có đền đáp lại cũng là điều dễ hiểu, như ở Mỹ là ghế đại sứ mà tổng thống tân cử sau đó sẽ ban phát cho các "mạnh thường quân" hào phóng...