Chiến lược “xoay trục châu Á” của Mỹ rss Chiến lược “xoay trục châu Á” của Mỹ
Chiến lược “xoay trục châu Á” của Mỹ: hết sức thuận lợi.

Tại sao Mỹ đột nhiên cứng rắn hơn hẳn trên Biển Đông? Trang tin tiếng Trung Đa Chiều (Duowei News) phân tích, tình hình Biển Đông hiện nay đang đặt Mỹ vào một vị trí hết sức thuận lợi trong chiến lược "xoay trục châu Á" của mình. Theo Đa Chiều, với những động thái gần đây, Mỹ đang chứng minh cho thế giới thấy nước này đã sẵn sàng hành động để đối phó với những động...