bom hạt nhân rss bom hạt nhân
Hiroshima: 70 năm ngày bị bom nguyên tử

Người dân thành phố Hiroshima đang cử hành lễ tưởng niệm 70 năm ngày bị bom nguyên tử đầu tiên do phi cơ Hoa Kỳ thả. Buổi lễ với dự hiện diện của Thủ tướng Shinzo Abe được tổ chức tại công viên tưởng niệm Hiroshima trước khi hàng ngàn đèn lồng sẽ được thả xuống sông Motoyasu trong thành phố. Việc thả bom nguyên tử - với trái thứ hai xuống thành phố Nagasaki ba ngày sau đó –...