bảo hiểm y tế rss bảo hiểm y tế
Hệ thống y tế Ucraina chưa sẵn sàng đổi sang hệ thống bảo hiểm y tế

Bộ trưởng Y tế Alexander Kvitashvili nói hệ thống chăm sóc sức khỏe người Ukraine chưa sẵn sang chuyển sang hệ thống bảo hiểm y tế xã hội. Theo báo cáo của "Ukraine News", ông cho biết điều này tại một cuộc họp báo. "Đó là một câu hỏi về tương lai, tôi sẽ nói rằng tại thời điểm bây giờ chưa thể thực hiện được mô hình bảo hiểm y tế xã hội, mặc dù vấn đề đó là một...