Hệ thống y tế Ucraina chưa sẵn sàng đổi sang hệ thống bảo hiểm y tế

Bộ trưởng Y tế Alexander Kvitashvili nói hệ thống chăm sóc sức khỏe người Ukraine chưa sẵn sang chuyển sang hệ thống bảo hiểm y tế xã hội.

Theo báo cáo của “Ukraine News”, ông cho biết điều này tại một cuộc họp báo.

“Đó là một câu hỏi về tương lai, tôi sẽ nói rằng tại thời điểm bây giờ chưa thể thực hiện được mô hình bảo hiểm y tế xã hội, mặc dù vấn đề đó là một điều rất tốt và cần thiết, bắt buộc đối với Ukraine, nhưng để hệ thống bảo hiểm y tế làm việc, cần có mạng lưới bệnh viện sẵn sàng cho nó, và phải đáp ứng được các nhu cầu đòi hỏi hiện tại có trong nước “, – ông nói.

Theo ông, các công ty bảo hiểm tư nhân không đồng ý  làm việc trong điều kiện hoạt động của các nguồn tài chính của hệ thống y tế ở Ukraine, và để tạo ra một công ty bảo hiểm nhà nước, Bộ Y tế chưa có ý định.

Ông lưu ý rằng sau khi cải cách hệ thống chăm sóc sức khỏe, có khả năng sẽ chuyển sang hệ thống bảo hiểm y tế xã hội.

Theo báo cáo, nọi các chính phủ có ý định thực hiện việc chuyển đổi và hiện đại hóa mạng lưới các bệnh viện và tạo ra một hệ thống duy nhât ba tầng chăm sóc sức khỏe trong năm 2017.

http://glavnoe.ua/

Vinh Nguyễn


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề