bánh mỳ rss bánh mỳ
8x Việt bán 200.000/1chiếc bánh mỳ trên đất Mỹ

9USD là giá của một chiếc bánh mỳ mà chàng trai Việt – Hoàng Đình Soái đang rất đắt hàng trên đất Mỹ. Đến Mỹ từ năm 18 tuổi khi tiếng Anh chỉ biết được vài từ, Hoàng Đình Soái (Troy Hoàng, sinh năm 1989) vất vả để thích nghi với văn hóa, giáo dục tại mảnh đất California. Tại vùng đất của những giấc mơ, Troy Hoàng đã đã chứng minh năng lực khi nhận được lời mời làm việc...