17 tỷ USD rss 17 tỷ USD
Yaresko: viện trợ của EU và Hoa Kỳ đủ để ổn định, nhưng không để cho phát triển kinh tế

Ukraina nhận được hỗ trợ tài chính từ Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ đủ để ổn định, nhưng không đủ cho sự phát triển của nền kinh tế thực sự của đất nước. Bộ trưởng Tài chính Ukraina Yaresko phát biểu về điều này tại cuộc hội thảo Chiến lược châu Âu Yalta (YES) lần thứ 12 đang diễn ra tại Kiev. "Chúng tôi không có đủ tiền để đi xa hơn. Để ổn định chúng tôi có đủ,...