Y-20 rss Y-20
Trung Quốc trở mặt với Ukraine, sẽ nhận lô Y-20 đầu tiên trong 2 năm tới

Trung Quốc trở mặt với Ukraine, sẽ tiếp nhận lô Y-20 đầu tiên trong 2 năm tới, lắp động cơ Nga, đang phát triển thêm máy bay Y-30, có thể đã bàn tới Y-19. Mạng tin tức tổ hợp khoa học công nghiệp quân sự Nga ngày 21 tháng 1 đưa tin, Trung Quốc đang lần lượt thực hiện kế hoạch phát triển máy bay vận tải. Trung Quốc đang tập trung chế tạo máy bay vận tải quân sự hạng nặng. Ngày 26...