xuất siêu rss xuất siêu
Cuộc chơi tỷ đô với Mỹ: Đẳng cấp và khổ ải

Sau Hiệp định thương mại Việt - Mỹ, cánh cửa giao thương đã rộng mở nhưng con đường đến Mỹ thực sự có rất nhiều chông gai. Những thăng trầm của ngành dệt may Việt Nam từ thuở phải đi xin visa xuất khẩu cho đến khi đạt thứ hạng quán quân xuất khẩu hiện nay là một câu chuyện điển hình nhất. LTS: Để chọn một điển hình hội nhập kinh tế của Việt Nam thì chắc chắn quan hệ...