Vũ khí sinh học rss Vũ khí sinh học
Cáo buộc: Bắc Hàn thử nghiệm vũ khí hóa học trên cơ thể người

Một nhà khoa học chạy trốn khỏi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tới Phần Lan tuyên bố “chế độ độc tài áp bức đã thực hiện cuộc chiến tranh sinh học trên cơ thể người”. Các nhà khoa học bị cáo buộc là một phần trong chương trình vũ khí sinh hóa học của Bắc Triều Tiên. Họ đã thực nghiệm trên cơ thể những trẻ em khuyết tật khác nhau. Nguồn vi khuẩn bệnh than là một...