vốn rss vốn
“Cử tri đề nghị không vay tiền Trung Quốc”

Các vấn đề từ biển Đông, đến chống tham nhũng, tới xây công sở hoành tráng... đều đã vào chất vấn đại biểu dành cho Thủ tướng trong phiên họp sáng 17/11. Ở hàng ghế đầu phòng họp Diên Hồng, người đứng đầu Chính phủ chăm chú lắng nghe và ghi chép. Có thể không vay tiền Trung Quốc? Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho biết ông đã gửi đến Thủ tướng bốn chất vấn qua văn...