vỡ nợ kỹ thuật rss vỡ nợ kỹ thuật
Yaresco: vỡ nợ kỹ thuật không ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng

Vỡ nợ kỹ thuật có thể được Ukraine tuyên bố không ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng nội địa và đến những người dân Ukraine bình thường. Bà Bộ trưởng tài chính Yaresko đã thông báo như vậy trong cuộc phỏng vấn của "TSN. Tuần". Bà Yaresco lưu ý rằng Ukraine có thể sẽ ngừng trả nợ như một quyết định tạm thời để bảo vệ nền kinh tế của Ukraine. "Vâng, đấy là sự vỡ...