Việt – Nhật rss Việt – Nhật
Tấm thảm đỏ dành cho người Nhật ở quân cảng Cam Ranh?

Thời điểm chuyến thăm của chủ tịch Trung Quốc và bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản diễn ra cùng một lúc không phải là sự ngẫu nhiên. Mục tiêu của Việt Nam là tiếp tục duy trì chính sách ngoại giao đa hướng, dù đây là điều khó khăn trong hoàn cảnh tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp. GS. TS. Zachary Abuza là nhà nghiên cứu tại Học viện Chiến tranh Mỹ, thuộc Đại học Quốc phòng...