USA rss USA
Đừng tưởng rằng nước Mỹ đã suy yếu

Afghanistan, Syria và mới đây là Ukraina, càng ngày người ta thấy nước Mỹ không còn thể hiện được cái thế “sen đầm quốc tế” như xưa. Có nhiều ý kiến cho rằng, thời của “liên minh Mỹ” đã hết. Điều này là không chính xác. Trong một bài viết mới đây trên tờ "Project syndicate", nhiều nhà quan sát chính trị quốc tế đang lấy cuộc khủng hoảng tại Ukraina như một ví dụ nữa về...