Ukrina hiện đại rss Ukrina hiện đại
Vladimir Vladimirovich Putin, người đã có công lao thiết lập đất nước Ukraina hiện đại.

Hai năm trước, khi diễn ra cuộc "trưng cầu dân ý" khét tiếng ở Crimea, nhiều người trong chúng ta đã có một cảm giác bất lực và tuyệt vọng. Nhà nước hầu như hoàn toàn bị hủy hoại, quân đội - rệu rã, cấu trúc quyền lực - mất tinh thần. Trong những tháng tiếp theo, các tình nguyện viên và những người yêu nước đã phải, nói  theo nghĩa đen,  tập hợp lại để tình nguyện thay thế...