Ukraine đàm phán rss Ukraine đàm phán
Ukraina kéo dài cuộc đàm phán tăng nguy cơ phá sản

Ukraina gấp rút mở rộng thêm các cuộc đàm phán với các chủ nợ trong bối cảnh về những dự đoán họ có thể bị phá sản sớm nhất vào thứ Sáu nếu không tìm kiếm được thỏa thuận. Và để tránh số phận như Hy Lạp,  Kiev đã ủng hộ các bên giảm bớt sự cứng rắn đeo đẳng tại các cuộc đàm phán trong ba tháng qua. Tuy nhiên một cuộc đàm phán quan trọng với chủ nợ chính được...