Tượng Saakashvili rss Tượng Saakashvili
Ở Odessa người ta đặt tượng diễu Saakashvili

Các nhân viên bảo vệ pháp luật đã dỡ bỏ bức tượng. Các nhà hoạt động thuộc phong trào đối lập "Odessa - Porto-Franko" đã đặt tượng thể hiện tỉnh trưởng Odessa Saakashvili ở tư thế khiếm nhã, trang Golos.ua đưa tin. Tượng được đặt tại Colonnade Vorontsov ở Odessa. Theo lời người tổ chức, một phụ nữ về hưu nhìn thấy "bức tượng" đã gọi cho các cơ quan bảo vệ pháp luật đến...