Trung quốc – Pakistan rss Trung quốc – Pakistan
Trung quốc – Pakistan: Mối quan hệ chiến lược trong bóng tối

Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Pakistan đã khơi gợi khá nhiều mỹ từ , như “Anh em chí cốt” mà “tình huynh đệ keo sơn” còn “cao hơn cả dãy Hy Mã Lạp Sơn và sâu hơn cả đại dương.” Tuy nhiên, những biểu hiện trước công chúng của mối quan hệ gắn bó này lại ít được chau chuốt. Biểu hiện đầu tiên là chuyến thăm lúc đi lúc không của Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Sau khi bị buộc...