trăn trở rss trăn trở
Làm gì khi đất nước còn nghèo?

Đất nước còn nghèo, vậy mà đáng lẽ phải đồng tâm, hiệp lực giúp cho đất nước giàu mạnh, thì nhiều người trong chúng ta lại thực hành những lựa chọn văn hóa không tương ứng với điều kiện kinh tế của đất nước mình. Hội hè đình đám đã và đang trở thành một xu hướng tiêu tiền hợp pháp, vì người ta nhân danh văn hóa, nhân danh truyền thống, nhân danh tấm lòng đối với tổ...

Những trăn trở trong Cộng đồng Người Việt ở Đức!

Đọc nhiều tâm sự của bác Vũ Văn, ngẫm nghĩ cũng thấy hay và sát thực với tình trạng chung mà Cộng đồng người Việt chúng ta, ở Đức thường gặp phải. Cái TỐT rất nhiều và phần DỞ cũng chẳng kém ! Phần đông chúng ta sống trên đất khách quê người, đều chiụ thương, chịu khó, lam lũ làm lụng, kiếm tiền, nuôi sống bản thân, gia đình. Chắt chiu, dành dụm cho con cái sau này và...