tính khách quan rss tính khách quan
Tại sao BBC là hãng tin trung thực và khách quan? (phần 1)

Phần 1: Xác thực email và hình ảnh do độc giả, thính giả cung cấp Trước khi quyết định sử dụng thông tin, hình ảnh do người ngoài gửi tới, bạn cần phải kiểm tra cẩn trọng để đảm bảo những thông tin, hình ảnh đó là xác thực, chính xác, đúng là của người đó chứ không phải là giả mạo, có dụng ý khác, hoặc được sao chép từ những nguồn khác. Xác thực email Những email...