tiền mới rss tiền mới
Cùng xem đồng 100 hrivna mới của Ukraina

Hôm nay 11/03/2015, ngân hàng nhà nước Ukraina NBU đã công bố phiên bản mới nhất của đồng tiền 100 hrivna. Đây là động thái được nhận định là để tránh nạn tiền giả xuất hiện ngày các nhiều có xuất xứ từ miền đông nơi ly khai quản lý và tiền giả chủ yếu là với các đồng tiền 100 hrivna. Xin mời bạn đọc tham khảo một vài hình ảnh: Anh Thư (Unian)