thượng đỉnh châu mỹ rss thượng đỉnh châu mỹ
Bình thường hóa bang giao Mỹ-Cuba: Con đường còn dài

Kể từ khi đưa ra thông báo lịch sử về việc xích gần lại Cuba, Hoa Kỳ đã bãi bỏ nhiều hạn chế đối với đảo quốc này, thế nhưng hiện vẫn còn rất nhiều bất đồng ngăn cản hai kẻ thù của thời chiến tranh lạnh đi đến bình thường hóa hoàn toàn bang giao. Khi gặp nhau hôm nay (11/04/2015) bên lề cuộc họp thượng đỉnh tại Panama, Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Raoul Castro không...