Thơ Xướng Họa rss Thơ Xướng Họa
Tập làm thơ Đường (thơ Hà Văn Năm)

Có biết chi đâu thử học đòi. Soi câu rọi chữ xếp dòng đôi. Trồi lên trụt xuống tìm vần điệu Nhấp nhổm làm liều thấy khó coi. Xướng kịp tới cùng anh chẳng nói, Họa buồn tìm chị đến đòi coi. I...Tờ...từ ngữ ôi chìm nổi. Nhớ đến nhả thơ...Nếu mặn mòi. Hà Văn Năm