Tập làm thơ Đường (thơ Hà Văn Năm)

Có biết chi đâu thử học đòi.

Soi câu rọi chữ xếp dòng đôi.

Trồi lên trụt xuống tìm vần điệu

Nhấp nhổm làm liều thấy khó coi.

Xướng kịp tới cùng anh chẳng nói,

Họa buồn tìm chị đến đòi coi.

I…Tờ…từ ngữ ôi chìm nổi.

Nhớ đến nhả thơ…Nếu mặn mòi.

Hà Văn Năm


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề