tàu cao tốc rss tàu cao tốc
Việt Nam sẽ có tàu cao tốc 200 km/h

Thủ tướng vừa phê duyệt chiến lược phát triển đường sắt đến năm 2020, tầm nhìn đến 2050. Theo đó, trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, ngành giao thông sẽ tập trung nâng cấp các tuyến đường sắt hiện có, trong đó ưu tiên hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc - Nam để đạt tốc độ chạy tàu 80km/h-90km/h với tàu khách và 50km/h-60km/h với tàu hàng. Giai đoạn một sẽ nghiên cứu xây...