tài chính Nga rss tài chính Nga
“Bẫy” nợ 42 tỷ USD mà Tổng thống Putin phải đối mặt

Nợ của 80 địa phương trên toàn nước Nga đã tăng lên mức 2.400 tỷ USD sau 5 năm. Để biết về thể trạng của nền tài chính Nga, hãy xem xét những nơi như Chukotka, vùng đất được ngăn cách với Alaska chỉ bởi một eo biển rất hẹp. Theo Standard & Poor’s, khu trự trị Chukotka có khoản nợ lên tới 144% GDP, cao nhất ở Nga. Các vùng từ Belgorod (ở gần Ukraina) cho tới khu Bắc đều rất...