Singapore của Việt Nam rss Singapore của Việt Nam
Để VN đột phá: Bài học từ sự khôn ngoan của Singapore

Nhìn vào mô hình phát triển của Singapore, có thể thấy động lực làm việc và sự tuân thủ luật pháp của công chức là yếu tố mấu chốt cho một nền hành chính công. Trong quá trình đổi mới kinh tế, nhận thức về tầm quan trọng của một nền hành chính hiệu quả đã được Việt Nam cụ thể hóa bằng hai Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2001-2010 và 2011-2020. Trong giai...

Báo tây ca ngợi Đà Nẵng là ‘Singapore của Việt Nam’

Nội dung nổi bật: - Dưới góc nhìn của một người Mỹ, thành phố Đà Nẵng đã chuyển mình đáng kinh ngạc kể từ sau khi chiến tranh kết thúc. - Nguồn tài nguyên sẵn có, chính sách minh bạch, áp dụng công nghệ cao là những ưu điểm giúp Đà Nẵng đạt tốc độ phát triển chóng mặt như hiện nay. Chuck Palazzo tròn 18 tuổi khi anh thực hiện hành trình du lịch nước ngoài đầu tiên của...