Simon Peres rss Simon Peres
Nước cờ quyết định của Shimon Peres – Israel trở thành quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

  Shimon Peres được tôn vinh vì cuộc đấu tranh lâu dài cho hòa bình ở Trung Đông, nhưng thành tựu chủ yếu của ông là một chiến dịch tinh ranh xuất sắc nhằm tiếp nhận và đưa vũ khí hạt nhân  vào mảnh đất ISRAEL. Vào ngày thứ tư, 28 tháng Chín năm 2016, Shimon Peres, một chính khách lớn và một chiến binh  đấu tranh không mệt mỏi cho hòa bình giữa người Do Thái Israel  và người...