Rafale rss Rafale
Hiệu ứng đô-mi-nô sau khi Ai Cập mua 24 chiếc Rafale ?

Ai Cập đã mua 24 chiếc Rafale, quốc gia nào sẽ là những khách hàng sắp tới của Pháp ? Paris đang kỳ vọng vào hợp đồng khổng lồ 15 tỷ euro với Ấn Độ, và nhiều thành quả tốt đẹp khác với Qatar, Tiểu Vương Quốc Ả Rập, thậm chí là cả với Malaysia. Bắt đầu phục vụ cho quân đội Pháp từ năm 2004, nhưng mãi tới tháng 2/2015 Ai Cập mới là khách hàng đầu tiên mua máy bay tiêm kích...