phân tích an ninh quốc phòng Ukraina rss phân tích an ninh quốc phòng Ukraina
Hệ thống tên lửa «Grom»: điện Kremlin đã nhận được tín hiệu rằng tên lửa Ukraina có thể chạm vào Lăng Lenin

  Tất cả mọi thứ liên quan đến những vấn đề quốc phòng hiện đại, đều được chú trọng giữ gìn, nhằm hạn chế việc tiếp cận thông tin. Vì rằng những thông tin đó đều là bí mật quân sự. Theo http: // othervision. Kinh nghiệm cho thấy rằng một số loại  vũ khí, đang trong giai đoạn phát triển  hoặc được trang bị cho quân đội cách đây không lâu, đều rơi vào chuyên mục...