nữ doanh nhân rss nữ doanh nhân
Ai là nữ doanh nhân đầu tiên của người Việt?

Lần theo nhiều tài liệu lịch sử, có thể nữ doanh nhân đầu tiên của Việt Nam vốn là người thế kỷ XV, bà tổ nghề gốm Chu Đậu Bùi Thị Hý. Cùng với sự phát triển của xã hội, ngày nay phụ nữ đóng góp vào nhiều lĩnh vực đời sống cũng như kinh tế. Từ thế hệ nữ doanh nhân tiền bối như bà Tư Hường, Mai Kiều Liên, Phạm Thị Việt Nga, Nguyễn Thị Nga cho đến thế hệ nữ doanh...