Nhật – ấn độ rss Nhật – ấn độ
‘Chiến lược quốc gia’ chiến tranh chống Trung Quốc của Mỹ

Báo cáo có tên “Xem xét lại chiến lược tổng thể của Mỹ đối với Trung Quốc (Revising U.S. Grand Strategy Toward China) chính là một kế hoạch tác chiến không hơn không kém. Trong báo cáo có nêu văn kiện có từ thời Thế chiến II từng xác định “chiến lược quốc gia” như một chương trình “hợp nhất chính trị và tiềm lực quân sự của quốc gia sao cho việc tham chiến hoặc là trở nên...