nhận thêm tỵ nạn rss nhận thêm tỵ nạn
Anh quốc sẽ tiếp nhận thêm người tỵ nạn

Thủ tướng David Cameron dự kiến sẽ công bố kế hoạch tiếp nhận thêm người tỵ nạn vào Anh quốc. Dù con số cụ thể chưa được thống nhất nhưng ông Cameron từng tuyên bố Anh quốc sẽ tiếp tục nhận thêm ‘hàng nghìn người’. Những người sắp được tiếp nhận đến từ các trại tỵ nạn của Liên Hiệp Quốc gần biên giới Syria, không phải những người hiện đã đến được châu...