người việt ở hải ngoại rss người việt ở hải ngoại
Ra đi để trở về

Những năm qua, lượng kiều hối chuyển về tăng qua từng năm, số DN có vốn góp của kiều bào cũng tăng trưởng ấn tượng... 40 năm đất nước thống nhất, trong suốt khoảng thời gian ấy, ngày càng có nhiều người Việt Nam sinh sống, làm việc ở nước ngoài trở về quê hương, mang theo khát vọng làm giàu cho đất nước. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn,...