người Ukraina rss người Ukraina
«Tôi đã đến Ukraina như thế nào, hay – xung quanh toàn kẻ thù!»

Tôi là một phụ nữ Nga, chồng tôi là người Ukraina. Chính xác hơn, anh ấy là người gốc Ukraina. Chồng tôi đã  gia nhập quốc tịch Nga và chúng ta đang sống ở Moscow. Nhưng cứ vào mỗi mùa hè, chúng tôi cùng con gái lại đi thăm bà nội của cháu, bà  ở  một thị trấn nhỏ của Ukraina có tên là  Energodar. Ở đó chúng tôi có bạn bè, cha đỡ đầu, cha của chúng tôi. Và quan trọng nhất - có...