mỹ và trung đông rss mỹ và trung đông
Cục diện Trung Đông đã bắt đầu thay đổi?

"Iran có thể đàm phán mà không cần nhìn đồng hồ", câu nói này dường như không chỉ đúng với Tehran. Sự kiên nhẫn của các bên, đặc biệt hai đối tác chủ chốt là Mỹ và Iran thông qua các cuộc trao đổi thâu đêm suốt sáng, cuối cùng cũng đã hóa giải lo lắng của cộng đồng quốc tế. \ Dù vượt qua thời hạn chót 31-3 tới hai ngày, nhưng thỏa thuận khung mà nhóm P5+1 (gồm 5 nước thành...