mùa xuân ả rập rss mùa xuân ả rập
Từ ‘Mùa xuân Arab’ đến những âm mưu gây bất ổn ở Việt Nam

Bài học từ các nước Trung Đông, Bắc Phi và Ukraina vẫn đang nóng hổi. Hiểm hoạ "Mùa xuân Arab" có tái diễn ở Việt Nam hay không phụ không nhỏ vào ý thức trách nhiệm của mỗi người Việt Nam hôm nay. Trước "Mùa xuân Arab" năm 2010 tốc độ tăng trưởng kinh tế của Ai Cập từ 6.6 - 7.3% GPD là 6.020USD, Libya là 16.400 USD, Syria là 4.620 USD và Tunisia 8.940 USD. Nhiều...