môi trường kinh doanh việt nam rss môi trường kinh doanh việt nam
Bao giờ Việt Nam mới bằng được Thái Lan

Việt Nam có thể tăng tới 22 bậc xếp hạng môi trường kinh doanh vào năm tới và tham vọng tiến tới đạt ngang mức bình quân các quốc gia ASEAN-4. Tuy nhiên, sự lơ là, “lười” cải cách của nhiều cơ quan bộ, ngành sẽ cản trở mục tiêu này. Việt Nam thua xa Singapore, Thái Lan Các nước ASEAN-4 gồm Singapore, Thái Lan, Malaysia và Philippines. Nếu môi trường kinh doanh đạt mức bình quân ASEAN-4 vào...