môi trường kinh doanh rss môi trường kinh doanh
Nguy cơ Việt Nam tụt hậu với láng giềng rất gần

Lúc này, đã gần giữa năm 2015, nhưng hầu hết các chuyển động để đạt các mục tiêu rất cao vẫn diễn ra rất chậm chạp và trì trệ bởi những văn bản, chính sách, thủ tục… đang đi ngược tinh thần cải cách mới. Dễ cho cấp quản lý, khó cho doanh nghiệp Để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh (MTKD), nâng cao thứ bậc trên bảng xếp hạng “Doing Bussiness” của Ngân hàng Thế...