mit tinh rss mit tinh
Người Mariupol biểu tình trên quảng trường “Lenin ngã xuống”

Ở thành phố Mariupol người dân đã tập trung mít tinh ủng hộ các lực lượng vũ trang Ukraine. Điều này đã được đại biểu quốc hội Ukraina, chỉ huy tiểu đoàn "Donbass" Simon Semenchenko viết trên trang facebook của mình. Theo ông Semenchenko trên quảng trường "Lenin ngã xuống"  có khoảng 2.000 cư dân. Họ phản đối việc loại bỏ rút các tiểu đoàn tình nguyện khỏi Shirokino và kêu gọi Tổng...