máy bay Indonesia rss máy bay Indonesia
Máy bay Indonesia chở 54 người mất tích

Chiếc máy bay chở khách nội địa của Indonesia mất liên lạc với kiểm soát không lưu khi bay qua khu vực hẻo lánh ở cực đông. Ông Bambang Soelystyo, người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và cứu nạn quốc gia của Indonesia (Basarnas) hôm nay xác nhận với Reuters rằng họ đã mất liên lạc với chiếc máy bay. Tài khoản Twitter của Basarnas cho hay máy bay mất tích thuộc sở hữu của hãng Trigana (Trigana...