Luật cấm cộng sản rss Luật cấm cộng sản
OSCE – luật cấm cộng sản đe dọa tự do ngôn luận

Những luật mới được đưa ra có thể đe dọa tự do ngôn luận của đất nước và dẫn đến việc đàn áp các tiếng nói phản đối trong xã hội. Các luật mới về cấm cộng sản ở Ukraine mang lại mối đe dọa tiềm năng đối với tự do ngôn luận. Điều này được đề cập đến trong bản tin của OSCE đăng trên site của tổ chức.  "Các đạo luật được ký bởi Tổng thống Ukraine về các...