lãng mạn rss lãng mạn
Lãng mạn bao nhiêu là vừa?

Em rất lãng mạn và muốn luôn luôn thể hiện điều ấy với người mình yêu nhưng anh ấy chẳng bao giờ nồng nhiệt đáp lại. Trong khi em nhắn tin cho anh ấy những tin nhắn rất dài thì anh ấy chỉ gửi lại vài chữ đơn giản, kiểu như “Cảm ơn em đã quan tâm”, hoặc đôi khi chẳng nhắn gì. Em cũng thỉnh thoảng gửi thư bằng email cho anh ấy, chỉ để anh ấy “cảm ơn” là hết. Anh ấy chẳng...