Kirovograd rss Kirovograd
Ở Kirovograd có những cố gắng thành lập “cộng hòa nhân dân”

Ở những người bị bắt thu giữ các tài liệu với việc kêu gọi chiếm chính quyền, SBU đưa tin. Ở Kirovograd một nhóm người cố gắng thành lập "cộng hòa nhân dân", cơ quan báo chí của SBU đưa tin.  "Với mục đích bất ổn tình hình chính trị - xã hội ở tỉnh Kirovogradskaya một nhóm người đã có kế hoạch tổ chức chiến dịch phản đối và va chạm với các cơ quan bảo vệ trật tự địa...