kinh tế chia sẻ rss kinh tế chia sẻ
Uber và câu chuyện về mô hình kinh tế chia sẻ ở Việt Nam

Sự phát triển chóng mặt của Uber tại Việt Nam đã trở thành ví dụ điển hình cho thành công của mô hình kinh tế chia sẻ. Những đổi mới trong mô hình kinh tế chia sẻ tại Việt Nam đang trở thành vấn đề thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng và những nhà quản lý, những người hoạch định kinh tế. Làm thế nào để phát huy những hiệu quả của loại hình kinh tế này tại Việt Nam và...