không hài lòng rss không hài lòng
Thăm dò dư luận: Gần 60% người Ukraine không hài lòng với TT Poroshenko

Gần hai phần ba người Ukraine đều không hài lòng với hiệu suất làm việc của Tổng thống Petro Oleksiyovych Poroshenko, theo một cuộc khảo sát gần đây được tiến hành bởi hai tổ chức Research Kiev-based và Branding Group. Các cuộc khảo sát được thực hiện vào đầu tháng Ba, cho thấy 58 phần trăm những người được hỏi ý kiến không hài lòng với hiệu suất làm việc của Tổ thống Poroshenko,...