Jarosh rss Jarosh
Jarosch: RS ngừng phản đối, nhưng sẽ tổ chức họp mặt ở maidan

Lãnh đạo phe Cánh Hữu lưu ý rằng những thay đổi mang tính cách mạng ở Ukraine nên diễn ra một cách hòa bình. Lãnh đạo Cánh hữu, nghị sĩ  Quốc hội Ukraina Dmitry Yarosh nói rằng đảng của ông đang thay đổi hình thức của các cuộc biểu tình và từ chối phản đối. Ông tuyên bố điều này trong một cuộc họp báo ở Kiev, báo Thời Mới đưa tin. "Bây giờ những cuộc phản đối biểu tình...